Техника на зидането

Преди да започне зидането, трябва да се извърши необходимата подготовка. Строителната площадка се разчиства, съдът с варовия разтвор се поставя на около половин метър от изгражданият зид от дясната страна на работещия; на същото разстояние, но отляво се подреждат тухлите. Необходимите инструменти се поставят на удобно място, така че да са подръка. Когато височината на зида надхвърли 1 м, трябва да се направи подходящо скеле.

Техника на зидането

Техника на зидането

Основата, върху която ще се изгражда тухленият зид, трябва да бъде равна и хоризонтална. Най-напред се определя местоположението на двете крайни тухли на зида и те се поставят на местата си върху слой варов разтвор. Помежду им се опъва канап, разстила се варов разтвор и се нареждат останалите тухли в реда. При опъването на канапа трябва да се спазват две правила.

Канапът се опъва на равнището на горния челен ръб на тухлите; между него и тухлите се оставя разстояние около 2 мм, така че той да не се допира до тях. Съществуват различни приспособления за опъване на канапа, но при непрофесионални условия това става най-лесно на два гвоздея. В повечето случаи редът не може да завърши с цялата тухла, която е поставена първоначално.

Спазва се изискването на тухлените връзки и местоположението на крайните тухли да се определя точно с отвес. Този начин е малко по-бавен, но е по-сигурен и затова е по-подходящ за любители. Хоризонталността на редовете се проверява с нивелир, а вертикалността на зида и местоположението на крайните тухли - с отвес. Важно е вертикалната фуга между тухлите също да се запълва с разтвор, който да ги спои. Това се постига по един от следните начини:

- Преди тухлата да се постави на мястото си, върху челото и откъм поставената вече тухла се нанася разтвор с мистрията. След това тухлата се поставя върху зида, като леко се раздвижва встрани и се почуква с чука или дръжката на мистрията, докато прилегне на мястото си;

- Върху долния ред тухли се разстила по-дебел пласт варов разтвор и при поставянето на тухлата с челото й се загребва част от разтвора, който се изтиква към поставената вече тухла;

- Тухлите най-напред се наместват на местата си, а след това фугите помежду им се запълват с разтвор. Това става по-лесно, ако за целта в отделен съд се държи по-рядък разтвор. Този начин е най-лесен, но и най-бавен. Така се запълват оформените с летвички фуги между тухлите при фугирана зидария.

За фугираната зидария се подбират здрави без повреди по лицевите повърхности декоративни тухли. Те трябва да се сортират и по дебелина, като в един ред всички тухли трябва да са еднакво дебели. Фугите между тухлите най-често се оформят с квадратни ленти със сечение 10х10 мм. Ако е необходимо с малка заострена мистрия фугите се попълват с разтвор, в който е добавен и цимент, и след това се изглаждат с фугач.

Добре е разтворът за запълване да бъде приготвен с пясък, пресят през сито с големина на отворите 1.5 мм. Преди още да се е втвърдил разтворът, всички замърсявания по лицевите повърхности на тухлите трябва да се измият старателно, защото по-късно почистването е много трудно. Когато в стената ще има врата или прозорец, е необходимо да се остави съответният отвор.

Трябва да се знае, че прозорците и вратите се означават с външните размери на техните каси. Строителният отвор трябва да бъде с 20 мм по-широк и по-висок от вратата или прозореца. Това изисква прецизно иззиждане на тухлите при постоянно контролиране с отвеса и нивелира. Зидането се облекчава значително и точността на отвора се гарантира, ако предварително се скове дъсчена рамка с размерите на нужния отвор.

споделяне в социални мрежи

Публикувано в Ремонти с етикети , , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *