Основни строителни и ремонтни работи

Необходими материали и инструменти

Строителни материали

Тухли. Размерите на тухлите са стандартизирани. В личното строителство обикновено се употребяват два основни размера тухли: единични - плътни или с кухини (решетъчни) и четворни. Плътните единични тухли имат по-голяма якост на натиск и са подходящи за носещи стени: Решетъчните тухли имат по-малка якост, но са по-леки и имат по-добри топло изолационни свойства; същото важи и за четворните тухли, които предлагат и предимството, че с тях се зида по-бързо.

За открити декоративни зидове се използват специални единични гланцови (клинкери) тухли при които едната им дълга страна и двете чела имат гладка повърхност. Тези тухли са с по-голяма здравина от обикновените, а цената им е малко по-висока. Освен за декоративни неизмазани стени те са много подходящи и за иззиждане на стърчащата над покрива част на комините, за подпорни зидове в градината и др.

За 1 м3 зидария са необходими около 400 единични тухли и 280 л строителен разтвор, а 1 м2 зид с дебелина 1/2 тухла се иззижда с 48 тухли.

Керемиди. У нас сега най-често се използват керемидите тип "Мизия". Те се нареждат лесно и позволяват добро оттичане на водата. Използуват се за покриви с минимален наклон 160 при дължина на ската до 7 м и с минимален наклон над 200 при дължина на ската над 7 м.

Керемидите тип "Марсилски" могат да се видят по покривите на старите сгради. Те имат по-сложна конфигурация и се нареждат по-трудно. Улеите им за оттичане на водата са по-тесни и често се задръстват с листа и други нечистотии. Този тип керемиди изискват и по-голям наклон на покрива - от 26 до 310.

Всяка керемида и от двата типа тежи около 3 кг. Площ от 1 м2 се покрива с 16 керемиди. Капаците се употребяват за покриване на билото на покриви с керемиди.

Цимент. Най-често използуваното свързващо вещество в строителството е циментът. Произвеждат се различни видове цимент, от които най-разпространен е портландциентът. В повечето случаи към него се прибавят различни минерални добавки - например с металургична шлака се получава шлакопортландцимент (ШПЦ).

Върху всяка торба с цимент са отбелязани видът на цимента и неговата марка, която определя механичната му якост (якостта на натиск 28 дни след изливане на бетона) - тя е толкова по-голяма, колкото е по-голяма марката. Например, когато на торбата е написано 20ПЦ350, това означава портландцимент марка 350 (350 кг/см2 = 3500 н/см2 = 35 МПа) с 20% добавки. У нас се предлага цимент с марки 250, 350, 450 и 550, като най-често се употребява марка 350.

Добре е циментът да се употребява, докато е още пресен. При по-дълъг престой той поема влага от въздуха и свързващите му свойства силно се влошават. Когато се налага лагеруване, циментът трябва да се съхранява в сухи помещения, а още по-добре е, ако освен това торбите с цимент се поставят в найлонови чували.

Обикновена вар. На пазара се предлага както негасена вар на буци, така и гасена вар, която е в пластично състояние. Негасената вар се гаси с вода в специални корита, след което разтворът отлежава в изкопани в земята ями. Варта, която ще се използува за мазилки, трябва да е отлежала най-малко 15 дни, защото неугасените зрънца след време напукват мазилката. Гасената строителна вар се втвърдява само когато е в контакт въздуха и затова не бива да се влага в дебели каменни зидове или в основи, които се намират под вода.

Хидратната вар представлява фино смляна гасена вар, опакована в чували по 30 кг. С нея се работи значително по-лесно, отколкото с обикновената вар, защото не трябва да се разбива във вода.

Хидравлична вар. По качествата си хидравличната вар се доближава до цимента. Тя притежава висока свързваща способност и може да се използува за зидария под вода или във влажна среда. Ако зидарията ще бъде в допир с вода, за да се втвърди разтворът с хидравлична вар, през първите 7 - 15 дни той трябва да бъде в контакт с въздуха, след което втвърдяването му може да продължи и във водна среда.

Хидравличната вар е подходяща и за външни мазилки. Продава се смляна на прах, опакована в книжни чували.

Пясък. Най-често се използува естествен пясък с едрина на зърната до 5 мм. Пясъкът не бива да съдържа глина, органични примеси и по-едри минерални частици. Най-добре е той да бъде промит и пресят.

Чакъл. Чакълът се използува като добавъчен материал в бетона. Дели се на различни фракции според едрината на зърната. от 5 до 150 мм. Чакълът или трошеният камък, които ще се използуват за изливане на бетонни плочи, не бива да бъдат по-едри от 40 мм.

Леки добавъчни материали. За получаване на леки конструктивни и топло изолационни бетони към строителните разтвори, се добавят някои специфични леки материали. Тези материали могат да се използуват и в насипно състояние.

Керамзитът се произвежда във вид на леки гранули, които имат тъмнокафяв цвят и диаметър от 5 до 40 мм. Обемната му плътност е 350 - 450 кг/м3 за по-едрите фракции и до 650 кг/м3 за по-дребните. Произвежда се. и керамзитов пясък с максимална големина на зърната 5 мм.

Шистопоритът има по-голяма обемна плътност от керамзита (600 - 650 кг/м3). Неговите гранули са с по-неправилна форма, а топло изолационните му свойства са малко по-лоши. От друга страна обаче, шистопоритът притежава значително по-голяма якост и с него могат да се получат високо якостни бетони . Ни за конструктивни цели.

Перлитовият пясък е дребнозърнест материал с едрина на зърната от 0,15 до 5 мм. Обемната му плътност е от 100 до 300 кг/м3. Якостта му на натиск е много малка и дори с пръсти може да се стрие на прах. Използува се за топло изолации. Продава се опакован в книжни торби.

Топло изолационни материали. Напоследък в строителството все по-често намират приложение материали, които възпрепятствуват топло обмена между затворени пространства и околната среда.

Стиропорът е най-добрият топло изолационен материал - неговият коефициент на топлопроводимост е 0.035 Вт/(м. оС)) Той има обаче малка якост и изолациите от него трябва да се предпазват от механични натоварвания. Освен това го нападат гризачи и е пожароопасен! Забранено е да се използува в сгради, по-високи от 2 етажа.

Хераклитът се произвежда от дървени стърготини, примесени със свързващо вещество и пресовани в плочи. Използува се за топло-и звуко- изолации на стени, подове, тавани и др.

Мергелната (минералната) шлакова вата се изработва от тънки минерални влакна и има коефициент на топлопроводимост 0,052 - 0,064 Вт/(м. оС).Произвежда се във вид на дюшеци и изолационни въжета. Дюшеците са особено удобни за изолиране на под покривни пространства, а въжетата са предназначени за изолиране на тръбопроводи. Ватата не е пожароопасна.

Хидроизолационни материали. Използуването на такива материали се налага твърде често както за изолация на покриви и стени. така и за подземни хидроизолации.

Топлото битумно лепило се употребява за залепване на битумни мушами, както и за самостоятелни хидроизолации. Получава се чрез разтопяване на битум марка БХ 80/25. Преди да се постави в съда за разтопяване, битумът се натрошава с чук на парчета с маса 2-3 кг. Така натрошеният битум се загрява първоначално до 120 - 130оС, докато на повърхността му престане да се отделя пяна, след което продължава да се загрява до 180 -190оC.

Битумният грунд служи за намазване на основата, върху която ще се полага битумната хидроизолация - грундът осигурява доброто сцепление между основата и изолацията. Той се приготовлява, като към битумно лепило с температура около 100 - 110оС на малки порции се добавя бензин в съотношение битум- бензин 1:3. Тази операция е пожароопасна и трябва да се извършва далеч от огън!

Воалитът е най-често използуваната хидрооизолационна мушама, защото има не гниеща основа от стъклен воал. Особено е подходящ за направа на подземни хидроизолации. Продава се на рула с широчина 100 см и дължина 10 м. Съхранява се в изправено положение. От двете си страни мушамата има предпазна пясъчна посипка, която преди залепване се почиства. Обикновеният воалит се залепва с горещо битумно лепило, а удебеленият (с двойно по-дебел пласт битум) - с помощта на бензинова лампа.

Останалите битумни мушами, които се продават у нас - пергамин, рубероид, битумина (с основа от покривен картон) и конобит (с основа от конопена или ленена тъкан) - са неустойчиви на гниене и не се препоръчват за отговорни хидроизолации. При качествено залепване те могат да се включат като междинни пластове на хидроизолацията. Тези мушами могат да се използуват и за покривни хидроизолации на временни постройки (например бараки) или за подлагане под керемидите.

Стъклените кухи блокове имат квадратна основа със страна 19,8 мм и дебелина 9,4 мм. Произвеждат се от безцветно или оцветено стъкло. Използуват се за изграждане на светлопропускливи покриви, преградни стени и др. Имат добри топло- и звуко изолационни свойства. Не се допуска обаче използуването им в носещи конструкции, т.е. те не бива да поемат друг допълнителен товар освен собственото си тегло.

споделяне на връзка

Публикувано в Ремонти с етикети , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *